نام دستگاه تاریخ به روز رسانی نسخه نرم افزار دانلود توضیحات
SUMMIT DVR ۲۰۱۲٫۰۹٫۰۴ Video_Player_ENU_V1.2.9_20120904 Download پشتیبان گیری از دستگاه
SUMMIT DVR ۲۰۱۳٫۰۱٫۱۵ Video_Client_ENG_V1.2.43_20130115_2605 Download پشتیبان گیری از شبکه
SUMMIT* DVR